Hva gjør vi?

Vi jobber mye med problemstillinger som ikke lar seg løse på andre måter, hverken med medisiner eller med psykoterapi. Både fastleger og spesialister innen ulike fagfelt sender pasienter til oss etter at man har forsøkt andre metoder uten å nå helt frem.

Hypnose er effektivt ved enkle tilstander som angst og indre uro ved at det kan hjelpe kroppen ut av krisemodus og inn i en tilstand der den igjen kan hvile og hente seg inn. Dette er også nyttig ved utbrenthet og «adrenal fatigue syndrom», og kan være nyttig ved noen former for depresjon.

Hypnoterapi handler om å bruke hypnose som et rammeverk for å drive ulike former for terapi. Hypnose er særlig nyttig i kombinasjon med kognitiv terapi.

Hypnose brukes ofte sammen med terapi til bearbeiding av traumer, både de som stammer fra skremmende enkelthendelser i voksen alder og de mer omattene relasjonstraumer som mange mennesker sitter igjen med etter en vanskelig oppvekst. Noen har så alvorlige symptomer at de kvalifiserer til diagnosen Post Traumatisk Stress Lidelse (PTSD). Mange kvalifiserer ikke til noen diagnose, men har likevel så sterke ettervirkninger av overveldende hendelser at der går ut over livskvalitet og fungering i hverdagslivet.

Hypnose er også brukt mye i forbindelse med smerteproblematikk. Nevropatiske smerter og kronisk smertetilstander er tilstander der hypnose har dokumentert effekt.

Enurese – sengeveting er også vanskelig å behandle på noen annen måte enn hypnose. De fleste barn vokser det av seg etter hvert, men det kan være veldig belastende både for barnet selv og får familien når barnet når skolealder og enda mer når barnet går inn i tenårene. Hypnose har dokumentert effekt også her, det ser ut til at det er mulig å hjelpe de ulike systemene i kroppen til å modnes raksere ved hjelp av hypnose.

Andre eksempler på problemstillinger vi jobber med er: sosial fobi, prestasjonsangst, skolefravær, skolevegring, søvnproblemer, tics, fobier, og høysensitive mennesker.

Vi bruker hypnose som en integrert del av arbeidet, både som terapi og som et supplement til annen type behandling. Hypnose er også et fint rammeverk for å jobbe med personlig vekst og selvutvikling. Mange mennesker har et bra liv og vil karakterisere seg selv som frisk, men ønsker likevel å komme videre og hente ut mer av sitt potensiale. Hypnose er er bra rammeverk for å komme i kontakt med hva man ønsker på et dypere plan. Gjennom å kommunisere med det ubevisste kan du vise hele systemet, med både kropp og sinn, hvor du vil og hva du ønsker å oppnå. Det vil kunne fjerne blokkeringer og gjøre at du når målene raksere og mer effektivt. Det kan være en god måte for å hjelpe mennesker til til å slutte med selvsabotasje.

Personlig vekst og utvikling handler om å jobbe med problemstillinger som mental trening, autogen trening, prestasjon, idrett, selvhypnose, guidet meditasjon, mindfulness, tiltedeværelse. Det handler om økt livskvalitet, økt energi, livskraft, overskudd. Vi jobber med livsstilsendring, gode vaner innen kosthold, søvn, trening mm. Vi bruker hypnose mye i kombinasjon med coaching og måloppnåelse, gjerne som karriereveiledning og profesjonell utvikling. Det er et godt verktøy for økt selvtillit og selvfølelse, og for å endre selvbilde. Et overordnet mål er å utvikle «compassion», eller medfølelse for seg selv og andre.