Hva er hypnose?

Hypnose kan være en elegant og effektiv måte å skape endringer i livet. Nøkkelen til grunnleggende forandring ligger i underbevisstheten.

Hypnose er mer enn en metode, det er et rammeverk, en forståelsesramme å arbeide innenfor. Ved å bevege seg innenfor denne kan man skape endringer og oppnå mål som ellers ikke er mulig  få til.

Det aller meste som skjer i sinnet og i hjernen skjer utenfor bevisstheten. Nesten alt i hjernen foregår uten av vi vet om det eller merker noe til det. Det er her muligheten for dyptgripende og grunnleggende endringer ligger.

Hypnose brukes til to ting:

1) Omprogrammere hjernen ved å å legge inn informasjon.

2) Hente ut informasjon og utforske sinnet

Behandling med hypnose handler om å først bli kjent med hvem du er og hva du dypest sett ønsker, og så fjerne det som står i veien for at du kan leve ut det.

Hypnose brukes til mange ulike problemstillinger. Noen eksempler kan være:

Avhengighet: Det finnes mange former for avhengighet. Det mest vanlige er rusmidler, her er det alkohol og tobakk som troner på topp.  Det er mindre kjent, men også mulig å utvikle avhengighet til sukker, mat, sex, og trening mm.

Røykeslutt: Røyking er den vanligste formen for avhengighet. Hypnose er en av flere metoder man kan bruke for å slutte.

Enurese: Sengeveting er et problem for mange barn og noen ungdommer. Barn modnes på ulike tidspunkt når det gjelder å bli tørr på natta. Dette er helt normalt og ikke et problem i seg selv. Likevel oppleves det som et stort problem for mange, både av barna selv og av deres foreldre. Det er vanlig at sengeveting oppleves problematisk når barnet begynner på skolen.

Smerteproblematikk: Hypnose kan være en effektiv behandling ved kroniske smerter.

Angst: Livskvaliteten reduseres betraktelig når man sliter med angst. Det handler om å være redd uten at det er noe konkret å være redd for. Angst er ubehagelig nok i seg selv, men det er når angsten begynner å styre livet at den virkelig blir et problem. Hypnose kan hjelpe mot angst på flere måter, både for å få hjelp til å takle angsten og å for å behandle den underliggende problematikken.

Depresjon: Når depresjonen rammer er det som om hele livet tas bort. Før man har opplevd det selv tror mange at depresjon handler om å være lei seg og trist hele tiden. For de fleste handler depresjon mer om at fravær av følelser mer enn

Søvnvansker: Søvn er viktig for helsen, og det er avgjørende for læring og integrering av minner og ny kunnskap. Hypnose kan bidra til å både avdekke grunnene til at man sover dårlig, og bidra til å skape endringer slik at søvnen igjen kan komme tilbake til normal.

Mareritt:  Vonde drømmer går ut  over søvnkvaliteten. Gjentagende mareritt er forbausende lett å behandle. Dynamikken i mareritt minner mye om traumer, og det kan behandles på samme måten.

Traumer: Traumebehandling er en viktig del av mange terapiforløp. Mange mennesker opplever at hendelser fra fortiden fortsatt sitter i kroppen. Selv om hendelsen er over er det ikke alltid at kroppen og sinnet klarer å gi slipp. Det er ikke alltid så lett å legge de vonde minnene bak seg bare ved å prate. Gjennom hypnose kan man snakke med sinnet i et språk som også kroppen forstår, og fortelle kroppen at det vonde nå er over.

Se dokumentar om hypnose på NRK her